TEAM & PARTNERS 2022-2023

TEAM LECTORAAT WHAT ART KNOWS 2022 / 2023

Het lectoraat werkt met een aantal vaste medewerkers, en projectmatig met een groep docenten en onderzoekers die werkzaam zijn binnen verschillende kunstfaculteiten en -instellingen. In dit studiejaar zijn dat:

dr. Ruth Benschop – Lector

dr. Ties van de Werff – Docent/onderzoeker

Ghislaine Boere – Programmamanager Onderzoek

Ulrike Scholtes

Ulrike Scholtes – Docent/onderzoeker

Marlies Vermeulen – Docent/onderzoeker

Karoly Galindo Molina – support staff MERIAN

Sofie Hermans – Docent/onderzoeker

Anoek Oostermeijer – onderzoeker

Mees Walter – onderzoeker

PROMOVENDI

Het lectoraat – als onderdeel van MERIAN – (mede)begeleidt ook een aantal promovendi / PhD studenten. Dat zijn dit jaar:

Marlies Vermeulen (Dear Hunter)

Inge Römgens

Antye Guenther

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het lectoraat is partner in verschillende samenwerkingsverbanden. Dat zijn dit jaar:

GEPROMOVEERD

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoekers gepromoveerd bij het lectoraat:

Ulrike Scholtes

Ulrike Scholtes

Veerle Spronck

Frank Mineur