Het Voorstel – Rita Hoofwijk

Tussen 1 november en 22 december 2017 vindt er een serie spreek-uren plaats op de Toneelacademie. Negen studenten buigen zich samen met het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten over een fascinatie, een idee, een terugkerend vraagstuk, een nieuwe gedachte, een verlangen, een voorstelling. Om zonder concreet eindpunt, zonder beoordeling, met aandacht op onderzoekende wijze bezig te zijn met hun werk.

Rita Hoofwijk ontwikkelde in opdracht van het Lectoraat AOK hiertoe een installatie van waaruit de ontmoetingen vertrekken. Er vinden drie gesprekken van één uur plaats. Samen wordt gezocht naar een manier de wereld rondom datgene waar de student mee bezig is erbij te betrekken en zowel de input voor de kunstenaar, als de output van het werk te vergoten, te verruimen.

 

Het is een voorstel

Het is een logboek

Het is een middel tot uitwisseling

Het is een open einde

Het is een kleine kamer

Het is een metafoor voor ruimte

Het is vrije tijd waarin je werkt

Het kan een wandeling zijn

Het is een verzameling van momenten

Het is een gedeeld uur

Er kan een kleine steen in

Het doet een suggestie

Het is iets tussen twee mensen

Het is er voor jou

Het is een klein ritueel

Het is een doosje

 

  • Share post