ONDERWIJS EN PROFESSIONALISERING

Het lectoraat AOK biedt (al dan niet samen met het lectoraat TDA) onderwijs aan dat gericht is op studenten en/of docenten van de kunstopleidingen van Zuyd Hogeschool. Het lectoraat verzorgt verschillende vormen van onderwijs en professionalisering.

Het Onderzoeksatelier

Jaarlijks organiseert het lectoraat AOK een onderzoeksatelier, binnen het curriculum van één kunstopleiding maar toegankelijk voor studenten van andere kunstopleidingen. Het onderzoeksatelier is een hybride leeromgeving rondom een (maatschappelijk) thema, waarin uitdagend onderwijs gecombineerd wordt met artistiek onderzoek.

Workshops en lezingen

Daarnaast bieden we verschillende workshops aan, gericht op studenten of docenten, rondom verschillende methoden en vormen van artistiek onderzoek en artistiek engagement. In deze workshops geven we praktische handvatten en denken we samen met docenten en studenten na over wat onderzoek in het kunstvakonderwijs inhoudt, hoe het kan bijdragen tot de artistieke loopbaan van de student en hoe dat relevant vorm gegeven kan worden. Zie hier voor een overzicht van aanbod aan onderwijsactiviteiten van het lectoraat AOK voor het jaar 2020-2021.

Scriptieprijs

De lectoraten Technology Driven Art en Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten organiseren jaarlijks samen de wedstrijd Scriptiekunst.org voor de beste scriptie van de kunstopleidingen van Zuyd, zijnde de Toneelacademie, het Conservatorium en Maastricht Institute of Arts.

Het doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen alle kunsten te stimuleren. Zo wordt er ook een referentieplek gebouwd, waar studenten en docenten inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Zuyd Hogeschool. Kijk voor de juryrapporten en meer informatie op www.scriptiekunst.org

Projectkunst

Let op: in het collegejaar 2020-2021 wordt PROJECTKUNST niet aangeboden door lectoraat AOK. Kijk op www.projectkunst.org voor meer info.

PROJECTKUNST is een jaarlijkse subsidie voor studenten van de Maastricht Institute of Arts, de Toneelacademie en het Conservatorium Maastricht.  Studenten kunnen een voorstel tot een project (een kunstcreatie onder eender welke vorm) insturen, waarbij onderzoek een rol speelt. Er zijn geen deadlines: je kunt op eender welk ogenblik projecten insturen.

Jaarlijks worden een vijftal projecten met geld en eventueel begeleiding ondersteund om het project tot een goed eind te brengen. Het bedrag per project is maximaal 1500 euro. Het geld kan gebruikt worden om (onderzoek)materiaal aan te kopen of om expertise en coaching in te huren. Tijdens het project zitten de initiatiefnemers om de twee weken even samen met de begeleidende lector om de vooruitgang van het project te bespreken. Na het project en de afronding ervan, wordt een onderzoeksverslag in de vorm van een boekje gepubliceerd (online en wellicht ook fysiek in een bundeling van onderzoeksverslagen en scripties).

Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. Samenwerkingen tussen studenten (en tussen opleidingen) hebben een streepje voor. De jury bestaat uit de beide lectoren binnen de kunstopleidingen van Zuyd. Aanmelden kan via www.projectkunst.org.

De wedstrijd PROJECTKUNST is een initiatief van de beide lectoraten Technology Driven Art (Peter Missotten) en Openbaarheid en Autonomie in de Kunsten (Ruth Benschop). Met PROJECTKUNST stimuleren de lectoraten een onderzoekende aanpak binnen kunstcreatie.

Open Office 

Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten biedt geregeld een inloop-spreekuur aan. Studenten kunnen het lectoraat AOK gebruiken voor extra inhoudelijke input voor hun scriptie, lecture-performance, en/of afstudeeronderzoek.

Onder de noemer ‘de kwaliteit van de worsteling’ kunnen zowel bachelor als master studenten tijdens dit inloop-spreekuur (onafhankelijk van de opleidingen) input vragen aan een van de diverse docent-onderzoekers die verbonden zijn aan het lectoraat AOK. Het kan gaan om onderzoeksvragen, reflectie, literatuur tips, praktische suggesties over onderzoeksmethodes, gebruikmaken van ons (kennis-) netwerk of gewoon even sparren…

Schrijfdriedaagse

Schrijven: hoe doe je dat? Hoe zet je je gedachten op papier? Wat levert schrijven je eigenlijk op, als kunststudent of -docent? Welke rol kan schrijven spelen binnen de kunstpraktijk of het kunstonderwijs? Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten organiseert een schrijf-driedaagse waarin we oefenen met schrijven als maken, als een vorm van reflectie, creatie en analyse. 

Misschien werk je wel aan documentatie, een scriptie, een artikel, een blogpost of aan een rapport. Aan gedichten, songteksten, een scenario of een libretto – of iets daartussenin. Of je nu een ervaren schrijver bent of net begint en je afvraagt wat schrijven je kan brengen: onze schrijf-driedaagse geeft je de mogelijkheid om zelf te schrijven in het gezelschap van anderen. Dit is geen workshop of les in schrijven, maar een inspirerende omgeving van collega-schrijvers, die als test-lezers of criticasters kunnen dienen als je ze nodig hebt.

Deskundigheisbevordering / docentencursus

Docenten begeleiden binnen het kunstvakonderwijs de meest uiteenlopende vormen van onderzoek: essays, scripties, vooronderzoek, lecture-performances, afstudeeronderzoeken, documentatie processen, onderzoeksstages en combinaties van deze dingen. Dat doen ze op veel manieren en vanuit verschillende overwegingen. Maar wat is er nu eigenlijk specifiek aan dit onderzoek? En hoe doen we dat op een manier die past bij de eigen aard van de kunsten? Kunnen we een nieuwe standaard ontwikkelen voor artistiek onderzoek binnen de bachelors (en masters) van de Kunsten?

De lectoraten AOK en TDA bieden samen een cursus begeleiding onderzoek voor docenten aan. De  cursus gaat in op praktische vragen, en richt zich op het ontwikkelen voor een voor de kunsten relevant kader. Zo willen we samen met docenten nadenken over wat onderzoek in de omgeving van het kunstvakonderwijs inhoudt, hoe het kan bijdragen tot de artistieke loopbaan van de student en hoe dat relevant vorm gegeven kan worden.

In het studiejaar 2014-2015 heeft deze cursus voor het eerst plaatsgevonden en is jaarlijks gecontinueerd. Deze cursus richt zich op het verrijken en vernieuwen van door studenten gehanteerde documentatiepraktijken. De cursus wil docenten ondersteunen in hun begeleiding van studenten die een onderzoeksproject uitvoeren, hun werkprocessen documenteren, of een essay of scriptie schrijven. De opdrachten combineren praktisch werk en theoretische reflectie. Ze nodigen docenten van alle verschillende opleidingen binnen de Maastricht Institute of Arts, de Toneelacademie en het Conservatorium uit om hun eigen artistieke onderzoeksvaardigheden te exploreren en verrijken als bron voor hun begeleiding van studenten. We vertrekken daarbij vanuit een nieuwe publicatie van Anna Harris ‘Observing and documenting’, geschreven voor deze lessenreeks. De docentencursus wordt in het collegejaar 2020-2021 aangeboden door het lectoraat TDA.

Nick Cave’s handwritten dictionary of words, 1984. Nick Cave Collection, the Arts Centre, Melbourne.