OVER DE LECTOR

Ruth Benschop (Katanning, Australië 1969) is opgeleid als theoretisch psycholoog aan de Universiteit Leiden en is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd (cum laude) op het proefschrift Unassuming Instruments: How to Trace the Tachistoscope in Experimental Psychology.

In dit proefschrift analyseert ze de rol van alledaagse instrumenten in psychologische experimenten. Dit promotie-onderzoek hoort thuis in het wetenschaps‐ en techniekonderzoek (STS), een interdisciplinair vakgebied dat concrete praktijken, zoals ook kunstpraktijken, onderzoekt om urgente vragen over onze moderne samenleving te kunnen beantwoorden. Later heeft ze aan de Universiteit Maastricht onder andere postdoctoraal onderzoek gedaan naar klankkunst en de democratisering van het maken van muziek. Naast haar onderzoekswerkzaamheden heeft op steeds op diverse terreinen onderwijs gegeven, is ze betrokken geweest bij onderwijsontwikkeling, en is ze een tijd lid geweest van de redactie van het empirisch filosofisch tijdschrift Krisis.

Twee al lang bestaande fascinaties brachten haar naar haar huidige werkplek bij het Lectoraat AOK: Haar belangstelling voor het rijke gebied tussen wetenschappelijke en artistieke praktijken enerzijds en haar affiniteit voor de innovatieve methodische en exploratieve kanten van kwalitatief onderzoek anderzijds. De afgelopen jaren is ze samen met lector Peter Peters als senior onderzoeker werkzaam geweest bij dit lectoraat. Ze was betrokken bij verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van artistiek onderzoek, community art, en documentatie en etnografie.

Op 6 november 2015 hield Ruth Benschop haar lectorale rede. Ze richt daarin haar blik op de praktijk van artistiek In haar gedachte-experiment voert ze ons langs een bonte stoet: een achttiende-eeuwse eland, de schrijvende antropoloog, zwijgende werknemers in een lift, en slurpende tafelgenoten. Wat gebeurt er als we eikenhouten clichés over kunst en wetenschap, autonomie en openbaarheid, subjectiviteit en objectiviteit even terzijde leggen? Artistiek onderzoek verschijnt in de ruimte die dan ontstaat als experimentele etnografie. Een onderzoekspraktijk waarin de kunstenaar zich als onderzoeksinstrument kan kalibreren tot strenge ontvankelijkheid. Een situatie die geëngageerde manieren van intimiteit vormgeeft en beproeft.

De rede van Ruth is hier te vinden.