ONDERWIJS EN PROFESSIONALISERING

Docenten begeleiden binnen het kunstvakonderwijs de meest uiteenlopende vormen van onderzoek: essays, scripties, vooronderzoek, lecture-performances, afstudeeronderzoeken, documentatie processen, onderzoeksstages en combinaties van deze dingen. Dat doen ze op veel manieren en vanuit verschillende overwegingen. Maar wat is er nu eigenlijk specifiek aan dit onderzoek? En hoe doen we dat op een manier die past bij de eigen aard van de kunsten? Kunnen we een nieuwe standaard ontwikkelen voor artistiek onderzoek binnen de bachelors (en masters) van de Kunsten?

De lectoraten AOK en TDA bieden samen onderwijs aan die op de eerste plaats is gericht op docenten die onderzoek begeleiden. Deze cursussen gaan in op praktische vragen, en richten zich op het ontwikkelen voor een voor de kunsten relevant kader voor artistiek onderzoek. Zo willen we samen met docenten nadenken over wat onderzoek in de omgeving van het kunstvakonderwijs inhoudt, hoe het kan bijdragen tot de artistieke loopbaan van de student en hoe dat relevant vorm gegeven kan worden.

In het studiejaar 2014-2015 heeft dit onderwijs voor het eerst plaatsgevonden. Elk jaar wordt een nieuwe cursus ontwikkeld. Deze cursus richt zich op het verrijken en vernieuwen van door studenten gehanteerde documentatiepraktijken. De cursus wil docenten ondersteunen in hun begeleiding van studenten die een onderzoeksproject uitvoeren, hun werkprocessen documenteren, of een essay of scriptie schrijven. De opdrachten combineren praktisch werk en theoretische reflectie. Ze nodigen docenten van alle verschillende opleidingen binnen de Faculteit van de Kunsten uit om hun eigen artistieke onderzoeksvaardigheden te exploreren en verrijken als bron voor hun begeleiding van studenten. We vertrekken daarbij vanuit een nieuwe publicatie van Anna Harris ‘Observing and documenting: `A short course exploring the intersections between artistic research and ethnographic methodologies’, geschreven voor deze lessenreeks.

Scriptieprijs

De lectoraten Technology Driven Art en Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten organiseren jaarlijks samen een wedstrijd voor de beste scriptie van de Faculteit van de Kunsten, Scriptiekunst.org.
Het doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de faculteit van de Kunsten te stimuleren. Zo wordt er ook een referentieplek gebouwd, waar studenten en docenten inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Zuyd Hogeschool.

De scriptieprijs voor het studiejaar 2016-2017 is uitgereikt aan:

Aurélie d’Incau – Play and Social Change, A comparison of the notion ‘Play’ in art movements of the 1960s and 21st century culture and its impact on social change

Hean Kim – The fundamental common ground between all living beings – < FAMILY >
Skye Young – What’s the Buzz with Honey Bees? Illustrating beekeeper management

Jessica den Hartog – Recolored, a new way of recycling

Er zijn dit jaar vier aanmoedigingsprijzen uitgereikt:

Bart Bijnens – ‘Mijn grootste talent, is dat ik totaal talentloos ben – een lecture performance’
Giorgia Martinez Pascucci – Multi-sensorial experience: from Villa to Viola
Sammy Foppen – Asperger en symboliek: De taal van emotie
Karlijn Krijger – Investigation 8

Kijk voor juryrapporten en meer informatie op www.scriptiekunst.org

PROJECTKUNST is een jaarlijkse wedstrijd voor studenten van de Faculteit van de Kunsten. Studenten kunnen een voorstel tot een project (een kunstcreatie onder eender welke vorm) insturen, waarbij onderzoek een rol speelt. Er zijn geen deadlines: je kunt op eender welk ogenblik projecten insturen.

Jaarlijks worden een vijftal projecten met geld en eventueel begeleiding ondersteund om het project tot een goed eind te brengen. Het bedrag per project is maximaal 1500 euro. Het geld kan gebruikt worden om (onderzoek)materiaal aan te kopen of om expertise en coaching in te huren. Tijdens het project zitten de initiatiefnemers om de twee weken even samen met de begeleidende lector om de vooruitgang van het project te bespreken. Na het project en de afronding ervan, wordt een onderzoeksverslag in de vorm van een boekje gepubliceerd (online en wellicht ook fysiek in een bundeling van onderzoeksverslagen en scripties).

Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. Samenwerkingen tussen studenten (en tussen opleidingen) hebben een streepje voor. De jury bestaat uit de beide lectoren binnen de Arts Faculty Maastricht. Aanmelden kan via www.projectkunst.org.

De wedstrijd PROJECTKUNST is een initiatief van de beide lectoraten binnen de Faculteit van de Kunsten van Zuyd: Technology Driven Art (Peter Missotten) en Openbaarheid en Autonomie in de Kunsten (Ruth Benschop). Met PROJECTKUNST stimuleren de lectoraten een onderzoekende aanpak binnen kunstcreatie.

Deskundigheisbevordering/docentencursus

Docenten begeleiden binnen het kunstvakonderwijs de meest uiteenlopende vormen van onderzoek: essays, scripties, vooronderzoek, lecture-performances, afstudeeronderzoeken, documentatie processen, onderzoeksstages en combinaties van deze dingen. Dat doen ze op veel manieren en vanuit verschillende overwegingen. Maar wat is er nu eigenlijk specifiek aan dit onderzoek? En hoe doen we dat op een manier die past bij de eigen aard van de kunsten? Kunnen we een nieuwe standaard ontwikkelen voor artistiek onderzoek binnen de bachelors (en masters) van de Kunsten?

De lectoraten AOK en TDA bieden samen een cursus begeleiding onderzoek voor docenten aan. De  cursus gaat in op praktische vragen, en richt zich op het ontwikkelen voor een voor de kunsten relevant kader. Zo willen we samen met docenten nadenken over wat onderzoek in de omgeving van het kunstvakonderwijs inhoudt, hoe het kan bijdragen tot de artistieke loopbaan van de student en hoe dat relevant vorm gegeven kan worden.

In het studiejaar 2014-2015 heeft deze cursus voor het eerst plaatsgevonden. Deze wordt gecontinueerd in 15/16. Deze cursus richt zich op het verrijken en vernieuwen van door studenten gehanteerde documentatiepraktijken. De cursus wil docenten ondersteunen in hun begeleiding van studenten die een onderzoeksproject uitvoeren, hun werkprocessen documenteren, of een essay of scriptie schrijven. De opdrachten combineren praktisch werk en theoretische reflectie. Ze nodigen docenten van alle verschillende opleidingen binnen de Faculteit van de Kunsten uit om hun eigen artistieke onderzoeksvaardigheden te exploreren en verrijken als bron voor hun begeleiding van studenten. We vertrekken daarbij vanuit een nieuwe publicatie van Anna Harris ‘Observing and documenting’, geschreven voor deze lessenreeks.

Nick Cave’s handwritten dictionary of words, 1984. Nick Cave Collection, the Arts Centre, Melbourne.