ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES

Publicaties 2017

Ruth Benschop (2017) Review van een artikel voor themanummer foor Qualititative Research in Psychology: Creative Representations of Qualitative Research, mei.

Ruth Benschop (2017). preface. In: Remy Kroese, Marlies Vermeulen & Veerle Spronck. Drawing Instruments: Or how to calibrate an artist?

Ruth Benschop, Rita Hoofwijk & Peter Missotten (2017) Scriptiekunst.org 2017/Verwondering verkennen, Lectoraten TDA & AOK, Zuyd: Maastricht.

Krien Clevis (2017) Time/Place/Memory. Artistic research as a form of Thinking-Through-Media. (artikel) Bloomsbury Publishing, New York.

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2017) Drawing Instruments: or how to calibrate an artist? Tentoonstelling Jan van Eyck Academie, Maastricht, 9-11 maart

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2017) Drawing Instruments: or how to calibrate an artist?, Tentoonstelling Faculteit der Kunsten, Hogeschool Zuyd, Maastricht, 16-23 maart

Remy Kroese, Veerle Spronck & Marlies Vermeulen (te verschijnen, 2017) Drawing Instruments, Or: How to Calibrate an Artist?, Institute of Calibration & Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Zuyd Hogeschool, Maastricht: Charles Nypels Lab, Van Eyck.

 

Onderwijsmateriaal:

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2017) Werkboek Drawing Instruments, Onderwijsmateriaal tijdens symposium.

Martine de Rooij (2017) Tussentijdse opdracht, Artistiek onderzoek, blok 2 MAFAD.

Martine de Rooij (2017) Eindopdracht, Artistiek onderzoek, blok 2 MAFAD.

Martine de Rooij (2017) Tussentijdse opdracht 2 ‘Methode ontwikkelen’, Onderzoekatelier Inter/face, blok 3 MAFAD.

Gili Yaron (2017) Vakformat blok 3, Onderzoekatelier Inter/face, blok 3 MAFAD.

Gili Yaron (2017) Tussentijdse opdracht 1‘Onderzoeksvragen’, Onderzoekatelier Inter/face, blok 3 MAFAD.

Gili Yaron (2017) Tussentijdse opdracht 3 ‘Concept’, Onderzoekatelier Inter/face, blok 3 MAFAD.

Gili Yaron (2017) Tussentijdse opdracht 4 ‘Product statement’, Onderzoekatelier Inter/face, blok 3 MAFAD.

 

Beleidsteksten en subsidieaanvragen:

Ruth Benschop & Peter Peters (2017) Structuurrapport en samenwerkingsovereenkomst bijzondere leerstoel (UM)/bijzonder lectoraat (Zuyd Hogeschool) ‘Innovatie van klassieke muziek’, Universiteit Maastricht & Zuyd Hogeschool, Maastricht mei.

Krien Clevis (2017) ‘PIONEERS’, Elisabeth Strouven Fonds, Kannunnik Salden Fonds, PBCF en Provincie Limburg (gehonoreerd)

Rob Ligthert, Ruth Benschop & Sonja Troisfontaine (2017) Culturele diversiteit in het kunstonderwijs, Opdracht etnografisch onderzoek interculturaliteit/internationalisering in het kunstvakonderwijs (specifiek de TAM), 7pp.

Veerle Spronck (2017) Evaluatie Onderzoeksatelier ‘Drawing Instruments’ door het ‘Institute of Calibration’, evaluatie voor Zuyd Innoveert, mei

Universiteit Maastricht, philharmonie zuidnederland, Zuyd Hogeschool (2017) MCICM: Maastricht Centrum voor de Innovatie van Klassieke Muziek, aanvraag Provincie Limburg voor 4-jarige ondersteuning van het MCICM, februari, 15pp.

 

Lezingen, presentaties, workshops:

Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2017) Projectpresentatie & mini-Paspoortworkshop ‘ITEM PhD meetings prior to the Scientific Board ITEM meetings (SB)’, Maastricht, 13 april

Kiki van Aubel, Ruth Benschop & Mayke Roels (2017) Presenting Productive Borders, Item PhD meeting, Law Faculty Maastricht University, 13 april.

Ruth Benschop & Peter Missotten (2017) Presentatie lectoraten op open dag van de opleidingen beeldende kunsten, Herdenkingsplein 12, 28 januari.

Ruth Benschop (2017) I would like to practice some participation with you, Opening performance MACCH Conference: Participatory Practices in Arts and Heritage’ On 17 and 18 March 2017, Maastricht, Jan van Eyck Academie, Maart 17.

Ruth Benschop (2017) De eland is een eigenwijs dier: discussie en onderzoeksbijeenkomst, Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling/DAS Research, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, The Local School, Amsterdam, 18 april.

Ruth Benschop (2017) dagvoorzitter eindsymposium Proeven van Onderzoek – Proeven aan Onderzoek, Evaluatie Lectoraatsprojecten 2016/17, Faculteit van de Kunsten, Herdenkingsplein 12, 6 juni.

Ruth Benschop (2017) Workshop Experimental Ethnography: Replicating, Tasting and Documenting, during workshop Re-enactment, Replication, Reconstruction, Lorentz center, leiden, June 14.

Ruth Benschop, Martine de Rooij & Jos Besteman (2017) On doing being a stranger, werkmiddag onderzoek naar de kwaliteit van de philharmonie, beleidsdag philharmonie zuid nederland, ECI Roermond, 21 juni.

Ruth Benschop, Remy Kroese, Veerle Spronck, Marlies Vermeulen (2017) Drawing Instruments, or: How to calibrate an artist?, organisation and presentation of first yearly symposium of the Research Centre AOK, Herdenkingsplein 12, Maastricht, 16 & 17 Maart

Krien Clevis (2017) Presentatie van het kunst- en onderzoeksproject ‘OVERGANGSZONE’ in het kader van het transformatieproces van het ENCI-gebied, met D. Rademacher en M. Davidse, Bureau Europa, Maastricht, 19 januari

Krien Clevis (2017) De plaats van de kunst en de kunst van de plaats. Lezing Museum Valkhof, Nijmegen, 17 Februari.

Krien Clevis (2017) Presentatie en deelname TRANSITION ZONE, conferentie Participatory Practices in Arts and Heritage, MACCH (Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage), Maastricht, 17 & 18 Maart.

Krien Clevis (2017) Presentatie artistiek onderzoek ‘OVERGANGSZONE’ met Joep Vossebeld (deelnemer), Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 6 Juni.

Krien Clevis (2017) Zes publieksmomenten, ENCI, Maastricht, September 2016 – Juli 2017

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2017) Kernteam presentaties ITEM-project, Sittard, Januari-Juni.

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2017) Gesprekken en Interviews Stakeholders ITEM Project, Sittard, Januari-Mei.

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2016) Pitch voor: Drawing Instruments: or how to calibrate an artist. Zuyd Hogeschool, Heerlen 20 oktober.

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2017) Drawing Instruments: or how to calibrate an artist. Kenniskringbijeenkomst, Faculteit der Kunsten, Maastricht, 10 januari.

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2017) Drawing Instruments: or how to calibrate an artist. Afsluitende lezing onderzoeksatelier, Jan van Eyck Academie, Maastricht, 7 februari.

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2017) Drawing Instruments: or how to calibrate an artist. Jaarsymposium, kenniskringbijeenkomst, Faculteit der Kunsten, Maastricht, 6 juni.

 

Frank Mineur (2017) Lezing over interactiviteit/interpassiviteit, Kenniskring 11 april 2017.

Rita Hoofwijk (2017) Try-out Onderzoeksatelier Het Voorstel, in Blok Cement, Cement Festival, Den Bosch, 1-dags workshop, 24 maart.

Ties van de Werff (2017) Mooi Maken & Goed Doen: over geëngageerde kunst als praktische ethiek, presentatie jaarsymposium/kenniskring Lectoraat AOK, 6 juni.

Ties van de Werff (2017) Moderator Roundtable MAACH Conference: Participatory Practices in Arts and Heritage, Maastricht, Bonnefantenmuseum, March 18.

Ties van de Werff (2017) Initiator en moderator maandelijkse Leeslunches, Herdenkingsplein 12, Maastricht.

 

Onderwijs:

Ruth Benschop (2017) Les laboratoriumlogoboek, in het blok Theatrale Column, Bachelor TAM, 1e jaars studenten, 11 januari.

Ruth Benschop (2017) Les artistiek onderzoek & documenteren, Institute of Calibration, Jan van Eyck academie, 13 januari.

Ruth Benschop (2017) co-referent in onderzoeks-atelier Overgangszone (geleid door Krien Clevis), studenten van de master POLIS, 27 januari.

Ruth Benschop & Anna Harris (2017) Two-day Teachers Course on Artistic Researc: Materiality and Participant Observation, Conservatorium Maastricht en kantoor MAFAD, Maart 9 and 10.

Ruth Benschop (2017) Externe beoordelaar Master of Music onderzoeksscripties, 31 maart.

Ruth Benschop (2017) Lecture on the practice of artistic research, Interior Architecture bachelor students, Maastricht, mei 11.

Ruth Benschop & Woody Richardson Laurens (2017) Two-day workshop Breaching Bodies and Analyzing Material, Master Theater, Toneelacademie Maastricht, 29 en 30 mei.

Krien Clevis (2017) Docent Artistic Research Master POLIS, Academy of Fine Arts & Design (MaFAD), Maastricht

Krien Clevis (2017) Docent Artistic Research BA/MA, MaFAD, Maastricht

Krien Clevis (2017) Gastdocent Crash Course Challenging Eternity. Heritage, Urbanistic Interventions and the City of Rome, CLUE+/VU Amsterdam, 1 – 3 Maart.

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2017) Voorbereiding en geven van Onderzoeksatelier Institute of Calibration, November-Februari.

Ties van de Werff (2017) Begeleiding Kritische Reflectie Master Theater, Monika Zimmer.

Ties van de Werff (2017) Begeleiding Onderzoekdsdocument 2.0, Master Theater, Jolanda de Groot, Greet Vissers, Akram Sulayman, Janne de Bruin, Mario Leko.

Ties van de Werff (2017). Artistiek Onderzoek, workshop DBKV, 27 maart & 3 april.

Ties van de Werff (2017). Teaching assistant / participant, Two-day Teachers Course on Artistic Researc: Materiality and Participant Observation, Conservatorium Maastricht en kantoor MAFAD, 9 maart

Gili Yaron (2017) Beoordeling & feedback nav eindopdracht blok 2, Artistiek onderzoek, blok 2 MAFAD.

Gili Yaron & Martine de Rooij (2017) Beoordeling & feedback nav eindopdracht blok 3, Onderzoeksatelier Inter/face, blok 3 MAFAD

 

Advisering:

Ruth Benschop (2016) Traject notitie onderzoeksvaardigheden TAM (met Patricia de Korte)

Ruth Benschop (2016/17) Traject onderzoek/afstuderen/scripties, Master Scientific Illustration (met Rogier Trompert en docententeam).

Ruth Benschop (2016/17) Initiatie en begeleiding overleg bundeling artistiek onderzoeksonderwijs in de kunstmasters.

Frank Mineur (2016/17) Advisering onderwijs propedeuseklassen Toneelacademie, i.s.m. Woody Laurens en Ruth Benschop.

Martine de Rooij (2017) Overleg Domeincoördinatoren: Organisatie en Inhoud Artistiek Onderzoek, MAFAD, Zuyd, 13 juni.

 

Kennisdeling/Genodigde sprekers:

Barbara Beckers (2017) Workshop Interviewanalyse, Kleine Meers, 25 April

Lorraine Daston (2017) On epistemic images, Lezing tijdens Symposium Drawing Instruments, 17 maart

Maarten Derksen (2017) Over tact en technologie, Grote kenniskring 9 mei

Carolin Lange (2017) …to whom am I talking to… Lezing tijdens Symposium Drawing Instruments, 16 maart

Anna Luyten (2017) The artist as instrument. Lezing tijdens Symposium Drawing Instruments, 16 maart

Gijs van Oenen (2017) Over interpassiviteit, Grote kenniskring 11 april

Carolin Stapenhorst (2017) Drawing with handbooks. The exploration of a diagrammatic Wunderkammer. Lezing tijdens Symposium Drawing Instruments, 16 maart

Lina Tegtmeyer (2017) Introducing hand drawing as academic research device. Lezing tijdens Symposium Drawing Instruments, 16 maart

 

Publicaties 2016:

Kiki van Aubel, Het Laagland (2016) Column 1 ‘De worsteling in een paar woorden’, Maastricht, 2 September

Kiki van Aubel, Het Laagland (2016) Column 2 ‘Bianca in de Buurt: een serie voor en over alle buren’ , Maastricht, 12 September

Kiki van Aubel, Het Laagland (2016) Column 3 ‘DocFest’, Maastricht, 26 September

Kiki van Aubel, Het Laagland (2016) Column 5 ‘Mahmoud’, Maastricht, 5 Oktober

Kiki van Aubel, Het Laagland (2016) Column 6 ‘Bezoek voor Beer’, Maastricht, 29 Oktober

Kiki van Aubel, Het Laagland (2016) Column 7 ‘De symbolische opbrengst’, Maastricht, 15 November

Kiki van Aubel, Het Laagland (2016) Column 8 ‘Robert’, Maastricht, 13 December

Krien Clevis (2016) In de voetsporen van Piranesi. Artistieke standpunten op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, Rome, September. http://www.knir.it/krienclevis/miglio-v-vi/index.html

Krien Clevis (2016), Time/Place/Memory. Artistic Research as a form of thinking-through-media. Bloomsbury Publishing, New York.

Ties van de Werff (2016) Met Kunst de Robots Ontwapenen. In: Mest Magazine (13): 10-15.

 

Onderwijsmateriaal:

Anna Harris (2016) Observing & Documenting: A short course exploring the intersections between artistic research and ethnographic methodologies, Deskundigheidsbevordering materiaal: Zuyd.

Martine de Rooij en Gili Yaron (2016) Atelierboek Onderzoeksatelier, Onderwijsmateriaal behorend bij Inter/Face.

 

Beleidsteksten en subsidieaanvragen:

Ruth Benschop (2016) Interdisciplinair onderzoeksatelier: Instituut voor Kalibratie Werken aan de kwaliteit van artistieke onderzoeksinstrumenten, Subsidie aanvraag Zuyd innoveert, Juli (hoofdaanvrager, gehonoreerd).

Ruth Benschop (2016) Item Jaarplan, maart.

Ruth Benschop (2016) Item jaarverslag jaar 1: Luggage and Neighbours, juni.

Ruth Benschop, Chequita Nahar, Martine de Rooij & Gili Yaron (2016) Evaluatie onderwijs en onderzoek en planning 2016/17, Lectoraat AOK/MAFAD.

Krien Clevis (2016) Subsidieaanvraag Onderzoeksatelier ‘OVERGANGSZONE’, Mondriaan Fonds, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Prins Bernhard Cultuurfonds, Brand Cultuurfonds, Lectoraat AOK (gehonoreerd)

Peter Peters & Ruth Benschop (2016) Artful Participation: Doing Artistic Research with Symphonic Music Audiences, Aanvraag voor het Smart Culture Programma, NWO/RAAK, 28 september 2016 (co-aanvrager). (Gehonoreerd)

Krien Clevis (2016) Subsidieaavragen ‘OVERGANSZONE Projectvoorstel kunst en onderzoek t.b.v. het transformatieproces van het ENCI-gebied, ingediend bij: Stg. E. Hustinx, Stg. E. Strouven, Brand Cultuurfonds, PBCF Limburg, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Fonds 21.

Martine de Rooij en Gili Yaron (2016) Notitie Artistiek Onderzoek: Definitie, competenties, evaluatie, t.b.v. kenniskringbijeenkomst evaluatiecriteria bij artistiek onderzoek.

 

Lezingen, presentaties, workshops:

Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2016) Theaterworkshop kinderen AZC-Maastricht voorafgaand aan Bezoek voor Beer, Sittard, 29 Oktober

Ruth Benschop (2016) Practicing artistic research: On writing the implosion, Workshop voor masterstudenten sociologie en kunst, Universiteit Antwerpen, Departement Sociologie, 22 november.

Ruth Benschop (2016) A thought experiment on the craft of artistic research, panel: STS and artistic research, 4S/EASST conference “Research by other means” Barcelona, Thursday september 1.

Ruth Benschop & Anna Harris (2016) Track: Unravelling Craft, Technology & Practical Knowledge, 4S/EASST conference “Research by other means” Barcelona, Thursday september 3.

Ruth Benschop & Martine de Rooij (2016) Artistiek onderzoek als strenge ontvankelijkheid, CUO symposium over Kunstonderwijs en onderzoek, Amsterdam 6 oktober.

Ruth Benschop (2016) Presentatie artistiek onderzoek, ITEM-workshop, Het Laagland, Sittard, 23 Mei.

Ruth Benschop (2016) Workshop Breaching Experiments, ITEM-workshop, Het Laagland, Sittard, 24 mei.

Ruth Benschop (2016) College Community Art and Ethnography, Bachelor blok FASOS, Maastricht University, 21 april.

Ruth Benschop (2016) Genodigde Expert Meeting Training the Senses, met Tim Ingold, Marres 11 mei.

Ruth Benschop, Martine de Rooij, Elwy Schutten, Djilie Roes en Jessica den Hartog  (2016)  Presentatie eindwerk studenten onderzoeksatelier ‘Inter/Face: discovering the meanings of disfigurement’, t.b.v. werkbezoek burgemeester Penn-te Strake aan de Faculteit van de Kunsten Maastricht, 29 maart.

Krien Clevis (2016) Presentatie artistiek onderzoek ‘OVERGANGSZONE’, Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 4 Oktober.

Krien Clevis (2016) In the Footsteps of Piranesi. Lezing in het kader van lezingenreeks ‘Sensibilia-Embodiment 2016’, o.l.v. Prof. dr. Tonino Griffero, Università di Roma ‘Tor Vergata’, Museo Andersen, Rome, 28 Oktober

Krien Clevis (2016) Presentatie van het project ‘OVERGANGSZONE’, op het nationaal archeologisch congres ‘Reuvensdagen’, Heerlen, 3 & 4 NovemberKrien Clevis (2016) Presentatie op symposium ‘Doctoring the Evidence’, over de praktijken van gepromoveerde kunstenaars in Practice Based Research in internationale context, Studenthotel i.s.m. NWO, Den Haag, 23 juni.

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2016) Kernteam presentaties ITEM-project,  Sittard, Maart-December.

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2016) Workshop rondom koffers & bagage, Sittard, 12 April

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2016) Koffers als onderzoeksinstrument, Sittard, 24 Mei

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2016) Gesprekken en Interviews Stakeholders ITEM Project, Sittard, Juni-December.

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2016) Participatieworkshop & workshop persoonlijke Rituelen-Relaties-Restricties & verkenning vormonderzoek, Sittard, 8 September

Inèz Derksen, Kiki van Abel, Mayke Roels, Ruth Benschop, Barbara Beckers (2016) Item workshop Grenzen, Het Laagland Sittard, 16 november.

Inèz Derksen, Kiki van Aubel, Mayke Roels, Het Laagland (2016), Openen Expositie Buren, Sittard, 22 Dececember.

Remy Kroese & Marlies Vermeulen (2016) Pitch voor: Drawing Instruments: or how to calibrate an artist. Zuyd Hogeschool, Heerlen 20 oktober.

Frank Mineur (2016) De theatralisering van de wereld, college Master Cultuurwetenschappen Universiteit Maastricht, 22 november 2016.

Frank Mineur (2016) Theaterfestivals in de belevingssamenleving, Kenniskring 6 december 2016.

Anne van Oppen (2016) Presentatie onderzoeksatelier DBKV/Schunck, Eindsymposium Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Kenniskring, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 7 juni.

Martine de Rooij en Gili Yaron (2016) Presentatie onderzoeksatelier Inter/Face, Eindsymposium Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Kenniskring, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 7 juni.

Alexander Schreuder en Joost Horward (2016) Presentatie Onderzoeksatelier Open/Maken, PTO project, Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 4 april.

Alexander Schreuder en Joost Horward (2016) Presentatie Onderzoeksatelier Open/Maken, PTO-project, Eindsymposium Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Kenniskring, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 7 juni.

Alexander Schreuder, Joost Horward en Ruth Benschop (2016) Evaluatie en doorvertaling Onderzoeksatelier Open/Maken, PTO project, Kernteam PTO, Toneelacademie Maastricht, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 13 mei.

Gili Yaron (2016) Inter/Face: Discovering the meanings of disfigurement. Workshop, t.b.v. internationaal Zuyd event ‘The Loop: Maastricht’, Hotel Management School Maastricht, 18 maart.

Bart Verhagen (2016) Presentatie onderzoeksatelier Musical Postcards, Visitatie Bachelor muziekeducatie, 14 april.

Bart Verhagen (2016) Presentatie onderzoeksatelier Musical Postcards, Eindsymposium Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Kenniskring, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 7 juni.

 

Onderwijs:

Ruth Benschop, Nathalie Roymans, Alexander Schreuder (2016/2017) Het Brievenproject, Toneelacadmie, Maastricht.

Ruth Benschop (2016) Begeleiding Kritische Reflectie Master Theater, Michai Geynsen, Anna Schurau, Isabel Vervoort.

Ruth Benschop (2016) Research seminar Observing and Documenting, Master Theater, 26 september.

Ruth Benschop (2016) Research seminar Implosion Project, Master Theater, 11 oktober.

Ruth Benschop (2016) Research seminar Experimental ethnography, Master Theater, 17 oktober.

Ruth Benschop (2016) Research seminar Observing and Documenting 2, Master Theater, 1 november.

Ruth Benschop (2016/17)  Master Scientific Illustration – intensivering onderzoek in afstudeerfase/thesis begeleiding.

Ruth Benschop (2016/17) Mentoring afstudeertraject/thesis Master Scientific Illustration. Skye Young, Karen Campbell

Ruth Benschop (2016/17) Mentoring studenten Master Theater lichting 2016/2017.

Ruth Benschop (2016) Research seminar Observing and Documenting, Master Polis, i.k.v. Onderzoeksatelier Overgangszone, 2 december.

Ruth Benschop (2016) Research seminar Observing and Documenting, Bachelor MAFAD in onderwijs van Martine van Rooij, 16 december.

Ruth Benschop (2016) Feedback op presentaties Onderzoeksatelier DBKV/Schunck, Heerlen 6 juni.

Ruth Benschop (2016) Feedback op presentaties studenten I-arts, Dear Hunter project, 5 januari.

Ruth Benschop (2015/16) lesbezoeken, Onderzoeksatelier Open/Maken, PTO Toneelacademie.

Ruth Benschop (2015/16) begeleiding kritische reflecties van conversie Master studenten Theater (Kim Zumstein, Barbara Erikx, Anna Schurau, Michai Geynsen, Isabelle Vervoort, Monika Zimmer).

Ruth Benschop (2015/16) Incidentele begeleiding masterstudenten en PhDs (Veerle Spronck, masterstudent UM; Maria José Freitas, PhD student CSERT, Zuyd; Marlies Vermeulen, PhD student KULeuven).

Ruth Benschop (2016) Beoordeling Masterproef Machteld de Ruyck, Bath, Groot Brittannië, met Jo Roets, 8 juni.

Krien Clevis (2016) Onderzoeksatelier i.s.m. Mastercourse Polis, november 2016 – maart 2017

Krien Clevis (2016) Docent Artistic Research Master POLIS, Academy of Fine Arts & Design (MaFAD), Maastricht

Krien Clevis (2016) Docent Artistic Research BA/MA, MaFAD, Maastricht

Frank Mineur (2016) Begeleiding student regieopleiding Toneelacademie Maastricht, Rita van Hoofwijk

Anne van Oppen en Ton Slits (2015/16) Onderzoeksatelier ‘publieksparticipatie’ 2e jaar Bachelor DBKV in samenwerking met Schunck.

Martine de Rooij en Gili Yaron (2015/16) Onderzoeksatelier ‘Inter/Face: discovering the meanings of disfigurement’ 2 blokken het curriculum van derdejaars bachelor studenten aan de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD).

Alexander Schreuder en Joost Horward (2015/16) Onderzoeksatelier Heimat, Maakblok en dramaturgische & theoriebegeleiding, PTO opleiding, Toneelacademie Maastricht.

Bart Verhagen, Inge Pasmans, Pam van den Hombergh en Wout van Haaren (2015/16) Onderzoeksatelier ‘Musical Postcards’ 3e jaar blok Bachelor muziekeducatie.

Ties van de Werff (2016) Begeleiding Kritische Reflectie Master Theater, Michai Geynsen.

 

Advisering:

Ruth Benschop (2016) Traject notitie onderzoeksvaardigheden TAM (met Patricia de Korte)

Ruth Benschop (2015/2016) Advisering realisatie geaccrediteerde Master Theater, met Bart van den Eynde, Jo Roets, Peter Peters en Sjef Tilly.

Ruth Benschop (2016) Overleg Kunstcampus, Faculteit van de Kunsten, Zuyd.

Ruth Benschop (2015/16) Maandelijks bilateraal overleg Onderzoek-Toneelacademie, met Rob Ligthert.

 

Kennisdeling/Genodigde sprekers:

Susan van Hooren (2016) Presentatie Lectoraat KenVak (Kennisontwikkeling Vaktherapieën), Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 7 maart.

Christophe Aussems, Artistiek leider het nieuw stedelijk B (2016) Interview technieken vanuit werkwijze theatervoorstelling VUUR, Het Laagland Sittard, 12 April

Ike Kamphof (2016) Gereedschap voor nieuwsgierigheid: Over onderzoeken zonder afstand, Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten Maastricht, 10 mei.

Barbara Beckers, Hoofd Bibliotheek Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (2016) Presentatie Grenzen, Het Laagland Sittard, 24 Mei

 

Publicaties 2015:

Ruth Benschop (2015) De eland is eigenwijs dier: Een gedachtenexperiment over praktijk en relevantie van artistiek onderzoek, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten: Zuyd.

Krien Clevis (2015) The Once and Future House. New Perspectives on Performativity, Artistic Research Catalogue (ARC) 2015.

Henk Havens (2015) Theater en het performatief spectrum. Transities in het contemporaine theater van de Lage Landen [proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht.

 

Beleidsteksten en subsidieaanvragen:

Ruth Benschop (2015) Verstevigen, aanscherpen, verbinden, Plan Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten 2015-2020 n.a.v. visitatie 2014, beleidsdocument.

Ruth Benschop (2015) Community Art as Social Experiments, Beleidstekst Sociale Innovatie-Vitaal Limburg, i.s.m. Provincie Limburg & Maastricht University, juni.

Ruth Benschop (2015) Productieve Grenzen: Artistiek onderzoek naar alledaagse grenspraktijken/gebruik in de Euregio, Plan Itemproject i.s.m. Nol Reverda, november.

Ruth Benschop (2015) Jaarverslag Lectoraat AOK over Studiejaar 2014- 2015, december.

Ruth Benschop (2015) Tegen nachtmerries, Samenvatting/afspraken ronde 24-uurs conferentie Sociale Innovatie/ Rolduc, Oktober. Trekkersgroep, Oktober.

Ruth Benschop & Anna Harris (2015) Unravelling Craft, Technology and Practical Knowledge, Open Track at the joint conference of 4S/EASST, Barcelona August 2016.

Anna Harris (2015) Ideas for a collaborative project about craft and technology, Zuyd, UM, Craftscouncil, voor het Lectoraat AOK.

 

Lezingen, presentaties, workshops:

Ruth Benschop (2015) Productieve Grenzen, een presentatie op de LKCA-conferentie, 23 november.

Ruth Benschop (2015) Deelname inspiratiesessie 4 jarenplan Het Laagland Theater, Sittard, 14 december.

Ruth Benschop (2015) De eland is een eigenwijs dier, Lectorale rede, Toneelacademie, Faculteit van de Kunsten Zuyd, 6 november 2015.

Ruth Benschop (2015) Genodigde 24-uurs bijeenkomst “bouwen aan Limburgse vitaliteit: changing the game!“ 22-23 oktober, Rolduc, Kerkrade.

Krien Clevis (2015) Lezing Artistic Research op basis van eigen onderzoek aan de Via Appia Antica voor de Accademia di Belli Arti di Roma, 18 februari.

Krien Clevis (2015) In the footsteps of Piranesi. Artistieke standpunten op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, Roma, Presentatie Symposium ‘Etnography and Artistic Research’, Brussels Arts Platform, 12 november.

Anna Harris (2015) Presentatie Reader Observing and Documenting, Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 2 november.

Frank Mineur (2015) Presentatie hoofdstuk proefschrift, over kritische dimensie van de kunsten in de belevingsmaatschappij, Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 5 oktober.

Frank Mineur (2015) All the Worlds a Stage (enscenering van het dagelijks leven), Lezing/workshop aan Universiteit Maastricht, Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen, 20 oktober.

Frank Mineur (2015) Regiestijlen van de 20e, Lezing/workshop aan Universiteit Maastricht, Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen, 17 november.

Frank Mineur (2015) Co-referaat bij de lezing van Thijs Lijster, Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 7 december.

Martine de Rooij en Gili Yaron (2015) Inter/Face: Discovering the meanings of disfigurement. Workshop, t.b.v. inauguratie Ruth Benschop en Peter Missotten, Toneelacademie Maastricht, Faculteit van de Kunsten, 6 november.

Alexander Schreuder en Joost Horward (2015) Workshop Onderzoeksatelier Open/Maken, PTO project, t.b.v. inauguratie Ruth Benschop en Peter Missotten, Toneelacademie Maastricht, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 6 november.

Leo Swinkels (2015) Uitreiking Scriptieprijs georganiseerd door de Lectoraten AOK en TDA, Bij de inauguraties van Ruth Benschop en Peter Missotten, Toneelacademie Maastricht, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 6 november.

 

Onderwijs:

Ruth Benschop (2015) Workshop Breaching Experiments, I-arts studenten, 28 augustus.

Ruth Benschop (2015) Les muziekonderzoek en lawaai, bachelor studenten muziekeducatie, 3 december.

Ruth Benschop (2015) Les Methodologie en onderzoek, Master Kunsteducatie, 14 december.

Ruth Benschop, Henk Havens, Woody Richardson Laurens, Hannah de Meyer, Frank Mineur, (2015/16) Voorbereiding, doceren en participerende observaties, Blok Voorheen de Theatrale Column, Toneelacademie, alle eerstejaars bachelors, december t/m februari.

Ruth Benschop (2015/16) lesbezoeken, Onderzoeksatelier Open/Maken, PTO Toneelacademie.

Ruth Benschop (2015/16) begeleiding kritische reflecties van conversie Master studenten Theater (Kim Zumstein, Barbara Erikx, Anna Schurau, Michai Geynsen, Isabelle Vervoort, Monika Zimmer).

Ruth Benschop (2015/16) Incidentele begeleiding masterstudenten en PhDs (Veerle Spronck, masterstudent UM; Maria José Freitas, PhD student CSERT, Zuyd; Marlies Vermeulen, PhD student KULeuven).

Anne van Oppen en Ton Slits (2015/16) Onderzoeksatelier ‘publieksparticipatie’ 2e jaar Bachelor DBKV in samenwerking met Schunck.

Martine de Rooij en Gili Yaron (2015/16) Onderzoeksatelier ‘Inter/Face: discovering the meanings of disfigurement’ 2 blokken het curriculum van derdejaars bachelor studenten aan de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD).

Alexander Schreuder en Joost Horward (2015/16) Onderzoeksatelier Heimat, Maakblok en dramaturgische & theoriebegeleiding, PTO opleiding, Toneelacademie Maastricht.

Bart Verhagen, Inge Pasmans, Pam van den Hombergh en Wout van Haaren (2015/16) Onderzoeksatelier ‘Musical Postcards’ 3e jaar blok Bachelor muziekeducatie.

 

Advisering:

Ruth Benschop (2015/2016) Advisering realisatie geaccrediteerde Master Theater, met Bart van den Eynde, Jo Roets, Peter Peters en Sjef Tilly.

Ruth Benschop (2015) Advisering verandering architectuur opleidingen, Faculteit van de Kunsten, Zuyd.

Ruth Benschop (2015) Bijdrage adviesgroep onderzoek, Conservatorium Maastricht, afdeling Klassiek.

Ruth Benschop (2016) Overleg Kunstcampus, Faculteit van de Kunsten, Zuyd.

Ruth Benschop (2015/16) Maandelijks bilateraal overleg Onderzoek-Toneelacademie, met Rob Ligthert.

 

Kennisdeling/Genodigde sprekers:

Hans Op de Beeck (2015) Lezing t.b.v. inauguratie Ruth Benschop en Peter Missotten, Toneelacademie Maastricht, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 6 november.

Jasper Coppes (2015) Workshop Being Seen, t.b.v. inauguratie Ruth Benschop en Peter Missotten, Toneelacademie Maastricht, Faculteit van de Kunsten, Maastricht 6 november.

Darryl Cressman (2015) The Concert Hall as a Musical Medium: Attentive Listening and Musical Culture in Nineteenth-Century Amsterdam, Master of Music

Master’s best event 2 (Organized by research centers AOK & TDA) September 23.

Thijs Lijster (2015) Presentatie over de verplaatsing van kunstkritiek n.a.v. boek ‘Spaces for Criticism. Shifts in contemporary art discourses’, Kenniskringbijeenkomst, Faculteit van de Kunsten, Maastricht, 7 december.

 

Publicaties 2014:

Benschop, R. (2014). Practising the Artistic Research Catalogue. In: Borgdorf, H. en Schwab, M. (red.) The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 105-­‐117.

Benschop, R., Lemmens, B. en Peters, P. (2014). Artistic Researching: Expositions as Matters of Concern. In: Borgdorf, H. en Schwab, M. (red.) The Exposition or Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 39-­‐51.

Benschop, R. (2014) Onstrategische over-identificatie, in: Sociologie Themanummer, 10 (3 &4): 153-155.

Guittart, H. (2014). Clarity and precision. Verein für musikalische Privataufführungen. (Society for Private Musical Performances). English/German/French text in the booklet of: Et’cetera CD KTC 1483.

Guittart, H. (2014). Anton Bruckner, Symphony no 7 in E major. English/German/French text in the booklet of: Et’cetera CD KTC 1483.

Guittart, H. (2014). Claude Debussy, Prelude to the afternoon of a faun. English/German/French text in the booklet of: Et’cetera CD KTC 1483.

Guittart, H. (2014). Ferrucio Busoni, Berceuse Elegiaque. English/German/French text in the booklet of: Et’cetera CD KTC 1483.

Guittart, H.(2014): Verein für musikalische Privataufführungen vol. 1. Gruppo Montebello, Henk Guittart, conductor. Arrangements for ensemble of works by Anton Bruckner, Claude Debussy and Ferruccio Busoni. Et’cetera CD KTC 1483. (2014)

M’Charek, A., van Oorschot, I., Harambam, J & Benschop, R. (red.) (2014) Monsters in de sociologie: De wondere wereld van ANT, themanummer Sociologie, Amsterdam: Boom, Lemma, 10 (3 & 4)

 

Lezingen en presentaties 2014:

Ruth Benschop: Presentatie van Het Onderzoeksatelier: De herinneringen liegen niet (module, evaluatie en doorvertaling) tijdens de kenniskringbijeenkomst, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 14 januari 2013 Zuyd Hogeschool, Maastricht.

Anne Bruggenkamp: ‘Struikelen als Methode’, lezing over onderzoek naar relaties tussen slapstick, cartoons en performancekunst, auditorium ABKM, november.

Frank Mineur: Lezing “de kracht van kunst” voor maker en beleidsmaker die bezig zijn  met het “Project Leefbaarheid en Cultuur” Tilburg, 14 maart.

Frank Mineur: Lezing “de autonomie van kunst” voor Cal XL, Utrecht, mei.

Ruth Benschop (2014) De kans van de categoriefout: kunst als onderzoek, Openingscollege docentencursus onderzoeksbegeleiding/artistiek onderzoek, 2 & 3 december, 2014.

Ruth Benschop (2014) Verdiepingsles documentatie, Master Theater, Toneelacademie, 1 december.

Ruth Benschop (2014) Verdiepingsles onderzoeksvragen en methode, Master Theater, Toneelacademie, 15 december.

Ruth Benschop (2014) Ratten en vrijheid, Lezing voor Bachelor autonome beeldende kunst, Bureau Europa, Maastricht, 12 juni.

Marloes Brouns (2014) presentatie onderzoeksatelier Het Jaar van de Mijnen DBKV, kenniskring 14 november.

Anna Harris (2014) Research detour: Staging the Studio: Contextualising photographic documentation in artistic contexts, co-referaat in talks, bachelor autonome beeldende kunst, 19 mei.

Josien Mennen (2014) presentatie onderzoeksvoorstel Onderzoekend Vermogen van de Musicus, kenniskring 14 november.

Frank Mineur (2014) presentatie promotieonderzoek Theatralisering van de samenleving, kenniskring 14 november.

Sarah de Rijcke (2014) Research detour: Staging the Studio: Contextualising photographic documentation in artistic contexts, presentatie in talks, bachelor autonome beeldende kunst, 19 mei.

Alexander Schreuder (2014) presentatie onderzoeksatelier Open Maakproces. Een project in de PTO opleiding van de Toneelacademie, kenniskring 14 november.

Ruth Benschop (2014) Community Art: Research in times of perilous community and perilous art. College voor de Master Arts, Literature & Science, FASOS, UM, 11 november.

Ruth Benschop (2014) Community Art: Research in times of perilous community and perilous art. College voor de Master Arts & Heritage, FASOS, UM, 4 december.

Ruth Benschop (2014): Lid expertteam Gebrookerbos project, Heerlen.

Josien Mennen (2014) Deelname aan Nederlands en Vlaams netwerk voor onderzoek in Master of Music Thema’s: integratie van onderzoek in het onderwijs en begeleiding van onderzoek, 5 december.

 

Overige kennisproducten 2014:

Ruth Benschop; Uitvoeringsplan Lectoraat Autonomie & Openbaarheid in de Kunsten, 14pp.

Ruth Benschop: Organisatie onderzoeksomweg in het kader van t.a.l.k.s. (een initiatief van studenten autonoom), met presentaties van Sarah de Rijcke en Anna Harris, Mei 2014.

Anne Bruggenkamp: Vanuit het onderzoek dat Anne Bruggenkamp in de kenniskring heeft gedaan, heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe opzet voor de BA propedeuse, die een gedeelde basis biedt voor de verschillende specialisaties beeldende kunst waar studenten daarna uit kunnen kiezen. Deze opzet is nog in ontwikkeling, maar is opgenomen in de werkgroep die zich buigt over de propedeuse.

Marion Zwarts: Maastricht Master Architecture, notitie onderzoek 7pp.

Publicaties 2013:

Benschop, R. (2013). Wij die fluiten in de stilte als kristallen glazen – over virtualiteit, theatraliteit, radicaliteit. In: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 65-­‐80.

Benschop, R. en Kuehlich, S. (2013). De winst van speelse articulatie. In: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 113-­‐120.

Clevis, K. (2013). LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats. Van Italische domus naar artistiek environment. Proefschrift. Publieksuitgave proefschrift, over de    veranderende noties van plaats. Vormgeving: Hansje van Halem, uitgeverij: Jan de Jong ‘De Buitenkant’,  Amsterdam.

Clevis, K. (2013). LOCUS – van Italische domus tot artistiek environment. In: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten.

Havens, H. (2013). Podium in Transitie. In: Peters, P.F. (red.). Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 97-­‐112.

Jong, E., de. (2013). De utopie van het nergens-­‐zijn. In: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 121-­‐143.

Mineur, F. (2013). Zie ons nou eens! – theater en theatraliteit in een belevingsmaatschappij. In: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 49-­‐64.

Pasmans, I. (2013). Het Geïnformeerde Luisteren. In: Peters, P.F. (red.). Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 81-­‐96.

Peters, P.F. met Benschop, R. en Mineur, F. (red.) (2013). Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten.

Peters, P.F. (2013) voorwoord. In: Peters, P.F. met Benschop, R. en Mineur, F. (red.) (2013). Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 3-­‐8.

Peters, P.F. (2013) Het publiek als nieuwe avant-­‐garde. In: Peters, P.F. met Benschop, R. en Mineur, (red.) (2013). Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, 9-­‐22

P.F. Peters. (2013). Research Organs as Experimental Systems: Constructivist Notions of Experimentation in Artistic Research. In: Schwab, M (Eds.), Experimental Systems. Future Knowledge in Artistic Research, Leuven: Leuven University Press. 87-­‐101.

Peters, P.F. (2013). Klankwerelden. De twintigste eeuw van Reinbert de Leeuw. Leiden: Leiden University Press.

 

Lezingen en presentaties 2013:

Anne Bruggenkamp: serie lessen voor FAD, 3e-­‐jaar Fine Art over performancekunst.

Frank Mineur: Lezing voor masterstudenten van de universiteit van Maastricht over theatraliteit en theatrale strategieën, 19 november.

Frank Mineur: Lezing “theater in belevingsmaatschappij” voor faculteit Cultuurwetenschap Maastricht,  december.

Frank Mineur: Lezing “de kracht van kunst” voor “Project Leefbaarheid en Cultuur” Tilburg, maart.

Peter Peters: presentatie ‘Research organs as experimental systems: exploring constructivist notions of experimentation in artistic research’ tijdens het International Seminar The (Re)sounding Experiment: Traces, Faces and Spaces of Artistic Research. Orpheus Research Centre in Music [ORCiM], Orpheus Institute, Ghent Belgium, 20-­‐21 February.

Peter Peters: presentatie tijdens Masterseminar Muziek van het Conservatorium Amsterdam, 13 maart.

Peter Peters: presentatie ‘Urban Labs as New Aesthetic Spaces’, workshop Centre for Urban and Euregional Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University, Maastricht, 29 mei.

Peter Peters: presentatie ‘Reizen met Rieu. De globalisering van een cultureel fenomeen’ tijdens de eerste André Rieu Academy, Maastricht, 5 en 6 juli.

 

Overige kennisproducten 2013:

Benschop, R., Mineur, F., Missotten, P. & P. Peters: Onderzoek binnen de AFM, 42pp.   Benschop, R.: Onderzoeksatelier: De herinneringen liegen niet, Evaluatie en doorvertaling, 14pp.

Benschop, R., van den Hoogen, Q.L. & S. Trienekens: Researching Community Art in times of perilous communities, art and research, Special Issue Community Art – aan te bieden aan Krisis: Tijdschrift voor actuele filosofie, 5pp.

Ruth Benschop: Organisatie afscheidssymposium en boekpresentatie Zichtlijnen: Hoe kunst publiek maakt, 26 september 2013, Toneelacademie Maastricht.

Ruth Benschop: Lid van Werkgroep Partners ter voorbereiding van het Act Your Age festival. Dit is onderdeel van het Act Your Age project, een aan de Nederlandse Dansdagen gelieerd Europees onderzoeksproject naar Dans en het oudere lichaam.

Ruth Benschop: Lid werkgroep voor het afbakenen en omschrijven van het onderzoek binnen de AFM en voorbereiden van een tweede lectoraat voor de AFM.

Frank Mineur: Betrokkenheid bij het schrijven van beleidsnotities voor het lectoraat, redactiewerk voor het boek “Zichtlijnen”.

Inge Pasmans: Toepassing onderzoek. In een cursus Theory & Performance (10 weken: februari – april 2013) bracht Inge Pasmans samen met een klas derdejaars conservatoriumstudenten analyse, historische context, historische uitvoeringspraktijk en kamermuziek samen.

Publicaties 2012:

Benschop, R. en Peters, P. (2012). Een nieuwe kijk op Tilted Arc. Hoe kunstwerken hun publiek maken. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein. Nr. 24, Dingpolitiek. Rotterdam, Nai010 Uitgevers, 82-­‐91.

Peters, P.F. (2012). Woorden van hout. Voorbij het dualisme van theorie en praktijk in het kunstvakonderwijs. In: Borgdorff, H. en Sonderen, P.(ed). Denken in kunst. Theorie en reflectie in het kunstonderwijs. Leiden: Leiden University Press, 74-­‐85.

Peters, P.F. (2012). Book review of: ‘Klangmaschinen zwischen Experiment und Medientechnik’ edited by Daniel Gethmann. Technology and Culture, 53(January), 6-­‐8.

 

Lezingen en presentaties 2012:

Ruth Benschop: Met Woody Richardson Laurens (2012) Presentatie van het onderzoeksatelier in het coördinatorenoverleg van de Toneelacademie.

Ruth Benschop: Presentatie van Het Onderzoeksatelier: De herinneringen liegen niet (module, evaluatie en doorvertaling) op de KIB dag, november 2012 Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Ruth Benschop: Organisatie van en gespreksleiding bij drie workshops waarin het werken met ARC werd gepresenteerd tijdens de international conferentie: ARC Conference & Official Launch, 1-­‐2 maart 2012, Royal Academy of Art, Den Haag.

Krien Clevis: The Ideal Place. Deelname aan thematentoonstelling met Alicia Framis, Thomas van Linge, Wouter Osterholt & Elke Uitentuis, NEST-­‐Ruimte, Den Haag (5 mei t/m 17 juni).

Krien Clevis: Levende Dodenstraat. Impressies van vergankelijk Cerveteri. Lezing   n.a.v. gelijknamige foto-­‐installatie als sluitstuk van de Etrusken tentoonstelling. Allard Pierson Museum, Amsterdam, 15 februari.

Krien Clevis: Locus Amoenus. Over de ideale plaats. Lezing voor NEST, Den Haag (31 mei).

Krien Clevis: Presentatie op conferentie ‘Experimental Crossings’, tweedaagse conferentie over interdisciplinaire kruisverbanden vanuit de kunsten, Lectoraat voor Autonomie en Openbaarheid Hogeschool Zuyd, Conservatorium Maastricht, 10 en 11 februari.

Krien Clevis: Presentatie conferentie ‘Artistic Research Catalogue’ (ARC), Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 1 en 2 maart.

Krien Clevis: Workshop en presentatie met Hans Aarsman en Lino Hellings, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 22 en 23 maart.

Krien Clevis: Presentatie op Colloquium PhDArts, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 15 juni.

Henk Guittart: lezing over Arnold Schoenberg’s Pierrot lunaire in relatie tot de Verein für musikalische Privataufführungen. Banff, Canada, oktober.

Henk Guittart: twee lezingen over de Verein für musikalische Privataufführungen. In Banff en Canmore, Canada, oktober 2012.

Henk Guittart: organisatie en uitvoering van een concert, met inleiding, workshops en een symposium rond Arnold Schoenberg’s Pierrot lunaire in relatie tot de Verein für musikalische Privataufführungen. Banff, Canada, 10,11, & 12 oktober.

Henk Guittart: organisatie en uitvoering van een concert met werken uit de Verein für musikalische Privataufführungen. Banff, Canada, 30 november.

Henk Guittart: CD opnamen met werken uit de Verein für musikalische Privataufführungen. Banff, Canada, 1 & 2 december.

Johan Luijmes: Interdisciplinary Etudes, Experimental Crossings: An International Symposium on Interdisciplinarity in Arts Practices, 10 Februari 2012, Conservatorium, Maastricht.

Inge Pasmans: Mini-­‐presentatie en uitvoering van Mozart Sonate KV 10 op Nacht van de Klassieke Muziek in Conservatorium Maastricht. Open voor publiek, januari.

Inge Pasmans: Presentatie onderzoeksresultaten Mozart sonate KV 10 op studiemiddag voor docenten van het conservatorium, 3 april.

Inge Pasmans: Korte uiteenzetting van onderzoeksresultaten en Cd-­‐opname aan prof. Ingomar Rainer aan Universität für Musik un darstellende Kunst in Wenen, mei.

Peter Peters: presentatie tijdens aanbiedingsbijeenkomst van Denken in Kunst (red, H. Borgdorff en P. Sonderen), Deventer, 22 juni.

Peter Peters: Lezing ‘Kunst en landschap’ voor de Rietveld Academie, Amsterdam, 26 april.

Peter Peters: Lezing ‘Aandacht als ontwerpprobleem’ tijdens de studiedag van het landelijk overleg CMD-­‐opleidingen Nederland, Utrecht, 8 juni.

Peter Peters: presentatie tijdens aanbiedingsbijeenkomst van Denken in Kunst (red, H. Borgdorff en P. Sonderen), Deventer, 22 juni.

Peter Peters: presentatie ‘De Euregio als cultureel laboratorium’, ihkv project Community Arts, Toneelacademie Maastricht, Maastricht, 18 september.

Peter Peters en Ruth Benschop:  presentatie ‘Het presenteren van kunst als onderzoek’. Kennis In Bedrijf, Hogeschool Zuyd, Heerlen, 29 november.

Peter Peters: presentatie tijdens Moving Meetings Theatre, Frascati, Amsterdam, 4 december.

Peter Peters: presentatie tijdens Expertmeeting Artistic Research docARTES/Orpheus Instituut, Chateau de la Rocq, Arquennes, België, 17-­‐18 december.

Marion Zwarts: Presentatie Werkveldcommissie ABM. Onderwerp; positie van academisch onderzoek binnen ABM. 25 april.

 

Overige kennisproducten 2012:

Ruth Benschop & Peter Peters: Onderzoeksateliers in het kunstonderwijs, CvB aanvraag voor de module onderzoeksatelier, 3 pp.

Ruth Benschop: Mede-­‐organisatie en voorzitten van internationaal Symposium Experimental Crossings: An International Symposium on Interdisciplinarity in Arts Practices, 10 and 11 Februari 2012, Maastricht, Conservatorium. (Daarbij: organisatie en begeleiding van documentatie van Experimental Crossings door studenten van de ABKM.)

Ruth Benschop: In samenwerking met Frank Mineur heeft Ruth Benschop zich bezig gehouden met het ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van community arts, in samenwerking met Quirijn van den Hoogen (Expertisecentrum Arts in Society, Rijksuniversiteit Groningen) en Sandra Trienekens (Urban Paradoxes). De focus hierbij was om actie-­‐onderzoek te ontwikkelen, waarbij de onderzoeker geen proces-­‐volger is, maar inhoudelijk dezelfde focus (en daarmee inbreng) heeft als het community arts project zelf. In het kader hiervan ook: bijdrage aan symposium over actueel onderzoek in community arts en de aanzet tot een wetenschappelijke onderzoeksagenda voor 2013, Dinsdag 1 november en woensdag 2 november 2011, Bilthoven.

Mede-­‐organisatie van het symposium: Strijdpunten in en over Community Arts, Expertisecentrum

Arts in Society, Rijksuniversiteit Groningen, 14 juni 2012 (samen met Quirijn van de Hoogen, Sandra Trienekens en CAL-­‐XL).

Ruth Benschop: Lid van de onderzoeksproject (gesubsidieerd door Raak Internationaal): Artistic Research Catalog (ARC). (Samenwerking en co-­‐ontwikkeling ARC bijdrages met o.a. Het Huis van Bourgondië en kunstenaars Emke Idema, Krien Clevis, Sadettin Kirmiziyüz en Maya van den Heuvel-­‐Arad; Documentatie van een aantal projecten binnen het door SIA-­‐RAAK gesubsidieerde project Het Virtueel Lichaam (projectleider Peter Missotten); Organisatie van workshops; Congresbezoeken en bijdragen; Bijwonen ARC overleggen.

Ruth Benschop: Organisatie van en gespreksleiding bij drie workshops waarin het werken met de Research Catalog (ontwikkeld binnen het onderzoeksproject, gesubsidieerd door Raak Internationaal, Artistic Research Catalog) werd gepresenteerd en besproken tijdens de internationale conferentie: ARC Conference & Official Launch (1-­‐2 March 2012, Royal Academy of Art in The Hague.

Frank Mineur: Advieswerk voor CAL XL met betrekking tot de publicatie van een boek over onderzoek naar en in Community Art.

Frank Mineur: Voorbereiding, dramaturgie en advieswerk voor community art project op TAM o.l.v. Carina Molier, voor alle afdelingen aan de dagopleiding (premiere 5 november).

Frank Mineur: Joi de Vivre: een samenwerkingsproject tussen toneelacademie Maastricht, woningcorporaties en inwoners van Maastricht, o.l.v. Carina Mollier. Mei-­‐september.

Inge Pasmans: mede-­‐organiseren van studiemiddag ‘Onderzoek’ voor Conservatorium docenten, april.

Inge Pasmans: Ondersteuning van integratie van onderzoeksaspecten in bachelorvakken, zoals Theoretische Analyse (Klassiek en Jazz) en Muziekgeschiedenis.

Peter Peters: betrokkenheid bij een nieuwe SIA RAAK Pro-­‐aanvraag CEDAR – Collective Enquiry into the Dissemination of Art as Research. Dit is een vervolg op het project “Artistic Research Catalogue”. De vooraanvraag is in juni 2012 door SIA RAAK als ‘kansrijk’ beoordeeeld. De definitieve aanvraag is helaas niet toegekend.

Peter Peters: heeft in 2011-­‐2012 deelgenomen aan de regiegroep iArts en ten behoeve van het project een kort position paper geschreven.

 

Publicaties 2011:

Benschop, R. (2011). Review of David Overend A Work on Progress. In: Research Catalogue, JAR!, Jar reports: http://www.researchcatalogue.net/portal/search-­‐ result?title=A%20Work%20on%20Progress&author=3911&type_research=research&resulttype=res earch&statuspublished=1.

Benschop, R. (2011). Wij die fluiten in de stilte als kristallen glazen: Virtualiteit, theatraliteit, radicaliteit. Verslag documentatie workshop TA/Het Virtuele lichaam. www.thevirtualbody.org

Benschop, R. (2011). I’ll be Gone Again, Documenting the Virtual Body. In: Research Catalogue (2011).  www.researchcatalogue.net.

Benschop, R. (2011). Poetry of a 12 volt spring: A conversation about technology and art. In: d’Haeseleer, K., Spincemaille, I. (ed.). Werktank catalogue: 44-­‐49

Benschop, R. (2011). Documentatie Performance/Installatie/Workshop, Vertical Partition #2 – Space by Gilad Ben Ari. www.thevirtualbody.org

Clevis, K. (2011). Genius Loci: het bankje in Villa Ada. Column op de site van het lectoraat AOK: aok.hszuyd.nl (februari 2011).

Jong, E. de (2011). See What Happens. Maastricht: ABKM.

Luijmes, J. (2011). De dolende krijger. Column op de website van het lectoraat AOK: aok.hszuyd.nl, (mei 2011)

Luijmes, J. (2011). Interdisciplinary Etudes. Research Catalogue (05/12/2011).  http://www.researchcatalogue.net/view/14497/14498/0/0   (accessed   09/09/2014).

Mineur, F. (2011). Of je nu een brug bouwt of een barricade; je doet dat altijd op een bepaald punt in de tijd en een bepaalde plaats in de ruimte. Over de ideologieen achter gemeenschapstheater.  www.cal-­‐xl.nl.

Peters, P.F. (2011) Conceptuele muziek? rekto:verso. Tijdschrift voor cultuur & kritiek, 47 (Mei-­‐ Juni 2011), 8.

Evans, G., R. de Wilde, P.F. Peters en B. van Heur. (2011). VIA2018: Maastricht as Knowledge and Learning Region. Memo for the VIA2018 project office in preparation for the bid book Maastricht European Capital of Culture 2018. (November 2010).

 

Lezingen en presentaties 2011:

Ruth Benschop: referaat bij ‘Participatory knowledge production 2.0?: Critical views and experiences’ Workshop organised by Maastricht Virtual Knowledge Studio, Maastricht, 23 maart 2011.

Ruth Benschop: Presentatie Etnografie/documentatie/artistiek onderzoek bij Marble poject Vroenhover Brug, Faculteit Cultuur-­‐ en Maatschappijwetenschappen, UM, mei 2011.

Ruth Benschop: Workshop over reflexiviteit en etnografische vervreemding in onderzoek by CAL-­‐ XL, Utrecht Juni 2011.

Ruth Benschop: Organisatie van de workshop: Practicing ARC met Alexandra Landre, 27 mei 2011, KABK Den Haag.

Ruth Benschop: bijdrage aan Doing Diderot, conferentie Landelijk Overleg Kunstlectoren, Arnhem, 20 april 2011.

Ruth Benschop: Voorzitter van debat “kunst & mecenaat,” ABK Maastricht, 24 november 2011

Krien Clevis: presentatie op het seminar PhD Arts met Bart Verschaffel, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 28 januari 2011.

Krien Clevis: presentatie tijdens driedaagse workshop met Roy Villevoy, Renzo Martens e.a. in het kader van de PhD Arts, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 23 -­‐ 25 maart 2011.

Krien Clevis: Depicting Fear, presentatie in het kader van het Rietveld Studium Generale festival Give me a brain, curator Patricia Pisters, Rietveld Academie Amsterdam, 31 maart 2011.

Krien Clevis: presentatie op symposium ‘Stendhal’ in het kader van Artistic Research, UVA, Amsterdam, 23 mei 2011.

Krien Clevis: ‘Give me a brain’, manifestatie in het kader van het Rietveld Studium Generale festival, Rietveld Academie, 31 maart 2011.

Henk Havens: Lezing in de Stadsschouwburg in Amsterdam in het kader van een gastprogramma-­‐ week verzorgd door Toneelgroep Oostpool: “Exploding Theatre. Structuurverandering van theater”, vrijdag 2 december 2011.

Erik de Jong: lezing ‘See what happens’, ABK Maastricht, januari 2011.

Erik de Jong: lezing ‘Open Source Urban Campus -­‐ O.S.U.C.’, ABK Maastricht, juni.

Erik de Jong: Studiereis naar Rome, o.a. ontmoeting met Michelangelo Pistoletto.

Johan Luijmes: Etudes in interdisciplinarity – exercises in the border traffic between the arts, Artez, Arnhem, 2011.

Frank Mineur: “Verbinden of juist Desintegreren” een lezing over communitytheater voor landelijk overleg communitykunsten, 13 mei 2011, Maastricht.

Frank Mineur: lezing over theater en openbaarheid voor de zg. Marble-­‐studenten van de faculteit Cultuurwetenschappen Maastricht, mei 2011.

Peter Peters: lezing ‘Doing Artistic Research’ tijdens een studiedag van het doctoraatsprogramma PhDarts van de Hogechool der Kunsten in Den Haag, 27 januari.

Peter Peters: presentation at the workshop ‘STS and Artistic Research’, Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Zürich, 16 en 17 juni 2011.

Peter Peters: Openingslezing seminar ‘Kunst en mecenaat’  op de ABK Maastricht, 24 November.

 

Overige kennisproducten 2011:

Ruth Benschop & Emke Idema: Burgerschap & Spelen, voorstel bijdrage propedeuse ABK bollen, Oktober 2011, 2 pp.

Ruth Benschop & Emke Idema: Verslag vooronderzoek project spelen + dvd, 5pp. Ruth Benschop: Moderator Debat Kunst & Mecenaat, ABK Maastricht 24 November.

Ruth Benschop: Samenwerking met CAL-­‐XL op het gebied van community art en onderzoek. Begeleiding van twee projecten: een actieonderzoek Community arts Zuid Limburg (van het Huis van Bourgondië project De Verhalenbakkerij) en een project actieonderzoek Community arts in samenwerking met Traject en het lectoraat CESERT (onderzoek van De Kunstketel). Onderzoeker van beide projecten: Michelle van der Tier. (Mede-­‐organisatie onderzoeksdagen CAL-­‐XL op 1 en 2 november.

Ruth Benschop: Betrokkenheid bij de aanvraag voor NWO van het project “An Intermedial Performer Prepares”: Distilling and Documenting Intermedial Practices.” Een samenwerking met University of London, Central School en de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht. Prof. Robin Nelson was hoofdaanvrager. De aanvraag is niet gehonoreerd.

Frank Mineur: Vroenhoverbrug: een samenwerkingproject   tussen Toneelacademie Maastricht, studenten Cultuurwetenschappen en theatergezelschap De Queeste. April-­‐Juni 2011.

Frank Mineur: Het door het lectoraat georganiseerde Symposium “De Barbaren” rond het boek van A. Barrico, was de aanleiding voor het maken van een voorstelling met 2e jaar performers (o.b.v. Mineur): “De Waanzin-­‐conferentie” (TAM, mei 2011). Een theatraal debat op basis van teksten van Barrico en Heiner Müller over de zin en onzin van het verlangen naar grote idealen, en over de waarde van engagement bij de nieuwe generatie theatermakers.

Peter Peters: lid van de Raad van Advies van de gezamenlijke Master of Music van HS Zuyd en Fontys. Daarnaast heeft een aantal gezamenlijke bijeenkomsten van Fontys en Zuyd plaatsgevonden waar plannen zijn ontwikkeld voor het versterken van de rol van onderzoek in het onderwijsaanbod op de beide conservatoria.

Peter Peters: samen met de faculteit Cultuur-­‐ en Maatschappijwetenschappen heeft Peters een interuniversitair onderzoekscentrum rond stedelijke en euregionale cultuur opgericht. Dit Centre for Urban and Euregional Studies (CUES) bestaat sinds begin 2011 en is geformeerd rond de bijzondere leerstoel Cultuur en Stedelijke ontwikkeling die vanaf 1 september 2011 wordt bezet door prof.dr. Graeme Evans. Met de oprichting van dit onderzoekscentrum, waarin naast de UM en Zuyd ook andere kennisinstellingen uit de Euregio deelnemen werden onderzoeksbijdragen geleverd aan de kandidatuur van Maastricht als culturele hoofdstad.

Peter Peters: deelname aan een onderzoeksseminar van de masteropleiding MACESS onder supervisie van het lectoraat CESRT, 4 november.

Publicaties 2010:

Benschop, R. (2010). Cellovragen. Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, 3: 79-­‐81.

Benschop, R. (2010). En het doel is [column op de site van het lectoraat AOK: aok.hszuyd.nl (oktober 2010)].

Benschop, R. (2010). Documentatie Performance/Installatie/Workshop, Vertical Partition #2 – Space by Gilad Ben Ari. www.thevirtualbody.org , 3pp.

Clevis, K,, Hagoort, P. en Willems, R.M. (2010) Add a picture for suspense: neural correlates of the interaction between language and visual information in the perception of fear. In: Social Cognitive and Affective Neuroscience Advance Access, 8 juni 2010, 404-­‐416

Havens, H. (2010). The Intermedial Performer Prepares. In: Bay-­‐Cheng, S., Kattenbelt, C., Lavender, A., Nelson, R. (ed.). Mapping Intermediality in Performance., Amsterdam University Press, 230-­‐236.

Heur, B. van en Peters, P.F. (2010). Via2018.University: Emancipatory Practices, Regional Strategies, and a Research Program. Position paper for the VIA2018 project office in preparation for the bid book Maastricht European Capital of Culture 2018.

Peters, P.F. (2010). Art as Dialogue. Interview with Angelo Vermeulen. In: Swinkels, L., Elsen, H. van den (ed.). In: On Interdisciplinarity. Maastricht: Hogeschool Zuyd, 70-­‐78.

Bijsterveld, K.T. en P.F. Peters. (2010). Composing claims on Musical Instrument Development: A Science and Technology Studies’ Contribution. Interdisciplinary Science Reviews, 35(2), 106-­‐122.

Peters, P.F. en Bijsterveld, K.T. (2010). Muziekinstrumenten. Kunst en Wetenschap, 19(3), 9-­‐10.

 

Lezingen en presentaties 2010:

Ruth Benschop: position paper voor het Seminar Artful Encounters, Hogeschool Zuyd/Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht, 17 -­‐18 november.

Ruth Benschop: Workshop Reading a Classic: Harold Garfinkel. Een workhop over Breaching Experiments, Artful Encounters, 18 November 2010, Maastricht.

Henk Havens: lezing ‘Een nieuwe barbaar’ voor het colloquium over het boek De barbaren van Alessandro Barrico, Toneelacademie Maastricht, 11 september.

Sabine Kühlich: lezing On being a teacher and a performing artist and its academical background: artistic research, Kennis in Bedrijf Hogeschool Zuyd, Heerlen, 18 november.

Johan Luijmes: Presentatie en organisatie van workshop interdisciplinaire Etudes, 30 november, Intro-­‐In Situ, Maastricht.

Frank Mineur: lezing ‘Een snelweg, een hondje of twee’ voor het colloquium over het boek De barbaren van Alessandro Barrico, Toneelacademie Maastricht, 11 september.

Peter Peters: lezing ‘De boekenkast van mijn opa’ voor het colloquium over het boek De barbaren van Alessandro Barrico, Toneelacademie Maastricht, 11 september.

Peter Peters: lezing Werkplaats Community Arts in het Landbouwbelang, Maastricht, 10 november.

Peter Peters: lezing ‘Waarom kunst nodig’, Kennis in Bedrijf, Hogeschool Zuyd, Heerlen, 18 november.

Peter Peters: position paper ‘Making it Public’ at the seminar Artful Encounters, Hogeschool Zuyd/Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht, 17 -­‐18 november.

Peter Peters: lecture The organ as an artistic technology, Göteborg Organ Art Center, University of Gothenburg, Gothenburg, 9 december.

Peter Peters en Ruth Benschop: presentatie ‘Micking Science’ tijdens het symposium The Digital Making of Art and Science, Virtual Knowledge Studio/Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University, Maastricht, 14 april.

 

Overige kennisproducten 2010:

Ruth Benschop: Gespreksleider en verslag ontwikkeltrajecten I-­‐arts; I-­‐core & I-­‐projects.

Ruth Benschop: Organisatie van internationale conferentie Artful Encounters, a seminar on ethnography, art and conservation, 18 & 19 November, Maastricht, Lumiere. Samen met: Peter Peters, Sarah de Rijcke (Universiteit van Amsterdam), Vivian van Saaze, Renée van de Vall & Karel Vanhaesebrouck (alle drie van de Universiteit Maastricht). (Betrokkenheid bij inhoudelijke en praktische organisatie, documentatie, ontwikkelen website.) Dit symposium thematiseerde de overlap en verschillen tussen academische en artistieke etnografie.

Erik de Jong: Studiereis naar Los Angeles, o.a. ontmoetingen met John Baldessari en Piero Golia.

Sabine Kühlich: gaf in 2010 ongeveer 75 concerten. Deze concerten spelen een grote rol in haar promotieonderzoek, omdat zij dienen als artistieke experimenten. De ervaringen werden bijgehouden in een logboek.

Sabine Kühlich: twee stijlworkshops voor de VOCO-­‐studenten van Venlo: “SWING IT BABY! – how to sing swing”, en “Saudade –the Brasil-­‐Feel”, Venlo, februari en april 2010.

Peter Peters: lid van de Raad van Advies van de gezamenlijke Master of Music van HS Zuyd en Fontys.

Peter Peters: gastles over ‘Art Practice’ in de Master Artistic Research van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag, 14 januari.

Peter Peters: gastles over ‘Interdisciplinary Arts’ in de Master Artistic Research van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag, 28 januari.

Peter Peters: gastles over ‘The Reflective Arts Practitioner’ in de Master Artistic Research van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag, 18 februari.

Peter Peters: gastles over ‘Art, Research and ethnography’ in de Master Artistic Research van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag, 4 maart.

Peter Peters: gastles over ‘Making Art / Research Public’ in de Master Artistic Research van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag, 4 maart.